№ з/п Назва структурного підрозділу Назва посади Категорія посади Кількість посад
1 Відділ лісового господарства та мисливства Провідний спеціаліст В 1
2 Сектор бухгалтерського обліку Завідувач сектором (за строковим трудовим договором) Б 1
3 Сектор бухгалтерського обліку Головний спеціаліст(за строковим трудовим договором) В 1
4 Сектор управління персоналом Головний спеціаліст В 1
5 Головний спеціаліст - юрисконсульт В 1