№ з/п Назва структурного підрозділу Назва посади Категорія посади Кількість посад
2 Відділ лісового господарства та мисливства Провідний спеціаліст В 1
3 Сектор бухгалтерського обліку Завідувач сектором (за строковим трудовим договором) Б 1
4 Сектор управління персоналом Головний спеціаліст В 1
5 Головний спеціаліст - юрисконсульт В 1