ПОЛОЖЕННЯ ПРО ЧЕРНІВЕЦЬКЕ ОБЛАСНЕ УПРАВЛІННЯ ЛІСОВОГО ТА МИСЛИВСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА (В НОВІЙ РЕДАКЦІЇ)

1. ЧЕРНІВЕЦЬКЕ ОБЛАСНЕ УПРАВЛІННЯ ЛІСОВОГО ТА МИСЛИВСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА (далі - Управління) підпорядковується Держлісагентству та є його територіальним органом.

Голова місцевої державної адміністрації координує діяльність Управління і сприяє йому у виконанні покладених на нього завдань.

 

2. Управління у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, указами та дорученнями Президента України, постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, дорученнями Прем'єр-міністра України, наказами Міндовкілля, дорученнями Міністра захисту довкілля та природних ресурсів України, наказами Держлісагентства, дорученнями Голови Держлісагентства, актами Ради міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих державних адміністрацій, органів місцевого самоврядування, а також цим Положенням.

 

3. Завданням Управління є реалізація повноважень Держлісагентства на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці у сфері лісового та мисливського господарства.

 

4. Управління відповідно до покладених на нього завдань:

4.1. Надає адміністративні послуги - видає в установленому порядку:

- посвідчення мисливця;

- дублікат посвідчення мисливця;

- щорічну контрольну картку обліку добутої дичини і порушень правил полювання;

- дублікат щорічної контрольної картки обліку добутої дичини і порушень правил полювання.

4.2. Здійснює:

- державний контроль за дотриманням вимог нормативно-правових актів щодо ведення лісового господарства (крім державного контролю з карантину рослин та у сфері захисту рослин);

- державний контроль за дотриманням законодавства в галузі мисливського господарства і полювання;

- контроль за виконанням договорів про умови ведення мисливського господарства;

- видачу спеціальних дозволів на заготівлю деревини в порядку рубок головного користування;

- видачу дозволів на використання мисливських тварин, що перебувають у державній власності, а також на відстріл та відлов хижих та шкідливих тварин за винятком тих, що знаходяться на територіях та об'єктах природно-заповідного фонду;

- видачу паспортів на собак мисливських порід, інших ловчих звірів і птахів;

- видачу сертифікатів про походження лісоматеріалів;

- методичне керівництво діяльністю підприємств, що належать до сфери управління Держлісагентства;

- відомчий контроль за станом охорони праці на підприємствах, що належать до сфери управління Держлісагентства та координуються Управлінням.

4.3. Управляє об'єктами державної власності, в межах, визначених законодавством.

4.4. Узагальнює практику застосування законодавства у сфері лісового та мисливського господарства, реалізовують державну політику у сфері лісового та мисливського господарства та вносять Держлісагентству пропозиції щодо вдосконалення законодавства у сфері лісового та мисливського господарства.

4.5. Організовує:

- збір інформації для ведення лісовпорядкування, обліку лісів, державного лісового кадастру та державного кадастру мисливських тварин, що перебувають на території України;

- ведення державного обліку чисельності і добування мисливських тварин;

- виготовлення бланків посвідчень мисливця та щорічних контрольних карток обліку добутої дичини і порушень правил полювання;

- виконання заходів щодо визначення рівня радіоактивного забруднення лісів, радіаційний контроль лісової продукції, дозиметричний контроль робочих місць та доз опромінення працівників;

- виконання протипожежних, лісозахисних та інших лісоохоронних заходів на підприємствах, в установах і організаціях, що належать до сфери управління Держлісагентства, та координуються Управлінням.

4.6. Забезпечує:

- організацію ведення лісовпорядкування та впорядкування мисливських угідь;

- ведення відповідно до законодавства моніторингу лісів та мисливських тварин;

- охорону та регулювання чисельності тварин в мисливських угіддях державного мисливського резерву (або запасу);

- складання зведених відомостей проєктів лісових культур, плантацій і природного поновлення та звіту про проведення лісокультурних робіт;

- подання документів Держлісагентству з питань надання у користування мисливських угідь;

- впровадження у лісове та мисливське господарство результатів науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт, необхідних для реалізації програм розвитку лісового та мисливського господарства;

- функціонування державної лісової охорони, координацію діяльності лісової охорони інших постійних лісокористувачів і власників лісів, реалізацію державної політики у сфері пожежної безпеки, забезпечує організацію та координацію діяльності з охорони державного мисливського фонду і заходів з регулювання чисельності мисливських, хижих та шкідливих для мисливського господарства тварин;

- виконання завдань цивільного захисту у складі функціональної підсистеми охорони лісів, техногенну та пожежну безпеку, здійснення заходів щодо захисту населення і територій під час надзвичайних ситуацій та запобігання їх виникненню;

- здійснення наземно-авіаційної охорони лісів від пожеж, незаконних рубок та інших порушень лісового законодавства, захист лісу від шкідників і хвороб та іншого шкідливого впливу на території лісового фонду підприємств, установ і організацій, що належать до сфери управління Держлісагентства.

4.7. Вирішує в межах повноважень, передбачених законом, спори з питань охорони, захисту, використання та відтворення лісів, що перебувають у державній власності.

4.8. Погоджує користувачам мисливських угідь пропускну спроможність мисливських угідь, строки полювання та порядок його здійснення, норму добування мисливських тварин, проєкти організації та розвитку мисливського господарства.

4.9. Координує діяльність підприємств, установ, організацій, що належать до сфери управління Держлісагентства, крім підприємств, установ, організацій, які безпосередньо підпорядковуються Держлісагентству.

4.10. Розглядає клопотання разом з матеріалами до них про віднесення лісів до відповідної категорії та надсилає їх у встановленому порядку до Держлісагентства.

4.11. В межах повноважень бере участь в:

- підготовці пропозицій щодо лімітів і норм використання мисливських тварин;

- підготовці пропозицій щодо надання в користування мисливських угідь та припинення права користування ними;

- міжнародному співробітництві у сфері ведення лісового та мисливського господарства;

- розробленні та виконанні загальнодержавних, регіональних (місцевих) програм з охорони, захисту, використання, відтворення лісів та розвитку мисливського господарства.

4.12. Приймає в установленому порядку рішення про припинення полювання.

4.13. Узагальнює інформацію, в межах компетенції, надану підприємствами, установами та організаціями, що належать до сфери управління Держлісагентства (крім підприємств, установ, організацій, які безпосередньо підпорядковуються Держлісагентству), з питань ведення лісового і мисливського господарства та полювання, з впровадження у лісове та мисливське господарство результатів науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт.

4.14. Розглядає згідно із законодавством справи про адміністративні правопорушення і в межах своїх повноважень приймає відповідне рішення.

4.15. Здійснює заходи щодо забезпечення споживачів деревиною, виробами з неї та іншою продукцією лісового та мисливського господарства.

4.16. Погоджує в установленому порядку надання лісів у постійне користування, а також лісів державної та комунальної власності в довгострокове тимчасове користування.

4.17. Реєструє договори довгострокового тимчасового користування лісами приватної власності.

4.18. Виділяє особливо захисні лісові ділянки.

4.19. Погоджує повну або часткову заборону застосування окремих видів і способів рубок в особливо захисних лісових ділянках.

4.20. Затверджує матеріали лісовпорядкування.

4.21. Надає дозвіл на переведення земельних лісових ділянок до нелісових земель у цілях, пов'язаних з веденням лісового господарства.

4.22. Подає до відповідних органів виконавчої влади пропозиції щодо встановлення максимальних норм безоплатного збору дикорослих трав'яних рослин, квітів, ягід, горіхів, грибів тощо, а також лімітів використання лісових ресурсів при заготівлі другорядних лісових матеріалів та здійсненні побічних лісових користувань.

4.23. Надає дозвіл на вирубування насінників і плюсових дерев, крім територій і об'єктів природно-заповідного фонду.

4.24. Продовжує строки залісення у зв'язку з необхідністю ліквідації наслідків стихії (вітровал, пожежа, посуха тощо).

4.25. Припиняє у межах своєї компетенції в порядку, визначеному законодавчими актами, роботи, що здійснюються підприємствами, установами, організаціями і громадянами, якщо під час їх проведення не виконуються встановлені технологічні, санітарні та інші спеціальні вимоги щодо безпеки природного стану лісів та їх відтворення.

4.26. Погоджує додаткову заготівлю деревини під час проведення рубок головного користування в межах не використаного за попередні роки обсягу діючої розрахункової лісосіки.

4.27. Приймає рішення про збільшення ширини лісосіки, встановленої нормативно-правовими актами з питань ведення лісового господарства, під час проведення суцільної рубки головного користування (крім ялицевих і букових лісів на гірських схилах).

4.28. Вносить пропозиції щодо виділення лісових ділянок для культурно-оздоровчих, рекреаційних, спортивних, туристичних і освітньо-виховних цілей.

4.29. Погоджує розчищення лісових ділянок у зв'язку з будівництвом лісових доріг за межами виділення лісових ділянок, а також склад підрозділів з відведення і таксації лісосік.

4.30. Надає відстрочення на заготівлю деревини та вивезення деревини у випадку стихії або інших причин, що унеможливлюють заготівлю та вивезення деревини.

4.31. Погоджує перенесення строку огляду місць використання лісових ресурсів.

4.32. Веде бухгалтерський облік фінансово-господарської діяльності та складає звітність.

4.33. Здійснює інші повноваження, визначені законами України.

 

5. Управління з метою організації своєї діяльності:

- забезпечує здійснення заходів щодо запобігання корупції і контроль за їх виконанням;

- забезпечує ефективне, результативне і цільове використання бюджетних коштів;

- організовує планово-фінансову роботу, здійснює контроль за використанням фінансових і матеріальних ресурсів, забезпечує організацію та вдосконалення бухгалтерського обліку;

- забезпечує здійснення внутрішнього аудиту та внутрішнього контролю;

- організовує розгляд звернень громадян з питань, що належать до їх компетенції, виявляє та усуває причини, що призводять до подання громадянами скарг;

- забезпечує доступ до публічної інформації, що перебуває у його володінні;

- забезпечує у межах своїх повноважень реалізацію державної політики стосовно захисту інформації з обмеженим доступом;

- забезпечує у межах своїх повноважень виконання завдань з мобілізаційної підготовки та мобілізації;

- організовує роботу з укомплектування, зберігання, обліку та використання архівних документів.

 

6. Управління та його посадові особи в межах своїх повноважень мають право:

- залучати до виконання окремих робіт, участі у вивченні окремих питань вчених і фахівців, спеціалістів органів виконавчої влади, підприємств, установ, організацій (за погодженням з їх керівниками), представників інститутів громадянського суспільства;

- одержувати в установленому законодавством порядку для здійснення покладених на них функцій інформацію, документи і матеріали від державних органів та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій усіх форм власності та їх посадових осіб, а також громадян та їх об'єднань інформацію, документи і матеріали, необхідні для виконання покладених на них завдань;

- скликати наради, утворювати консультативні, дорадчі та інші допоміжні органи і служби (ради, комісії, колегії, робочі групи тощо) для сприяння здійсненню покладених на Управління завдань;

- організовувати, проводити виставкові заходи, конференції, семінари, наради з питань, що належать до їх компетенції, а також брати участь у таких заходах;

- користуватися інформаційними базами даних державних органів, державною системою урядового зв'язку та іншими технічними засобами;

- проводити перевірки дотримання вимог законодавства у сфері лісового (в лісах підприємств, установ і організацій, що належать до сфери управління Держлісагентства) та мисливського господарства;

- складати протоколи про адміністративні правопорушення та розглядати відповідно до законодавства справи про адміністративні правопорушення;

- перевіряти в установленому порядку в громадян і юридичних осіб наявність дозволів та інших документів на використання лісових ресурсів і користування лісами та на право полювання, використання ресурсів державного мисливського фонду, з ведення мисливського господарства, мисливського собаківництва, добування, зберігання, утримання, перероблення і реалізації мисливських тварин та продукції полювання;

- видавати обов'язкові для виконання приписи з питань, що належать до їх повноважень;

- доставляти осіб, які вчинили лісопорушення, порушення правил полювання, якщо особу порушника не може бути встановлено на місці порушення, у поліцію чи в приміщення виконавчого органу сільської, селищної ради;

- вилучати в установленому законом порядку у громадян і юридичних осіб, які порушили лісове законодавство, документи на право використання лісових ресурсів, добуті деревину і інші продукти лісу та знаряддя правопорушень;

- вилучати в порядку, визначеному законом, у осіб, які порушують правила полювання, знаряддя добування тварин (у тому числі водних), транспортні (в тому числі плавучі) засоби, обладнання і предмети, що були знаряддям порушень, незаконно добутих тварин та іншу продукцію полювання, а також відповідні документи;

- проводити у випадках, встановлених законом, фотографування, звукозапис, кіно- і відеозйомку як допоміжний засіб для запобігання порушенням у сфері охорони, захисту, використання та відтворення лісів, а також у галузі мисливського господарства та полювання;

- вільно відвідувати підприємства, установи та організації, які здійснюють добування, утримання, зберігання або переробку мисливських тварин, території та об'єкти природно-заповідного фонду з метою здійснення нагляду за дотриманням вимог законодавства про охорону тваринного світу, ведення мисливського господарства та здійснення полювання;

- зупиняти чи припиняти полювання та іншу діяльність, що проводиться з порушеннями вимог, установлених законодавством;

- визначати за затвердженими таксами і методиками розмір збитків, завданих лісовому або мисливському господарству, та шкоди, заподіяної лісу внаслідок порушення законодавства у галузі лісового, мисливського господарства та полювання;

- використовувати під час виконання службових обов'язків попутний транспорт і засоби зв'язку, що належать користувачу мисливських угідь;

- анулювати видані ними дозволи на полювання та добування мисливських тварин в інших цілях;

- викликати громадян, у тому числі посадових осіб, для одержання від них усних або письмових пояснень у зв'язку з порушенням ними лісового законодавства або законодавства у галузі мисливського господарства та полювання;

- використовувати відповідно до законодавства спеціальні засоби.

 

7. Управління здійснює свої повноваження безпосередньо.

 

8. Управління під час виконання покладених на нього завдань взаємодіє з місцевими державними адміністраціями, органами місцевого самоврядування, а також підприємствами, установами, організаціями на відповідній території згідно із законодавством.

 

9. Управління у межах своїх повноважень видає накази організаційно-розпорядчого характеру.

Накази Управління можуть бути скасовані Головою Держлісагентства повністю чи в окремій частині, у тому числі за дорученням Міністра захисту довкілля та природних ресурсів України, а також Міністром захисту довкілля та природних ресурсів України у разі відмови Голови Держлісагентства скасувати такий акт.

 

10. Управління очолює начальник, який призначається на посаду і звільняється з посади Головою Держлісагентства відповідно до законодавства про державну службу за погодженням з Міністром захисту довкілля та природних ресурсів України та головою місцевої держадміністрації.

Начальник Управління може мати заступників, у тому числі одного першого, які призначаються на посаду і звільняються з посади Головою Держлісагентства відповідно до законодавства про державну службу за погодженням з Міністром захисту довкілля та природних ресурсів України.

 

11. Начальник Управління:

- здійснює керівництво діяльністю Управління, несе персональну відповідальність за організацію та результати його діяльності;

- організовує та забезпечує виконання Управлінням Конституції та законів України, постанов Верховної Ради України, прийнятих відповідно до Конституції та законів України, актів Президента України та Кабінету Міністрів України, доручень Прем'єр-міністра України, наказів Міндовкілля, доручень Міністра захисту довкілля та природних ресурсів України, наказів Держлісагентства та доручень Голови Держлісагентства, розпоряджень голови місцевої держадміністрації;

- вносить Голові Держлісагентства пропозиції щодо визначення пріоритетів роботи Управління і шляхів виконання покладених на нього завдань та подає на затвердження плани роботи Управління (річні, піврічні), погоджені з головою місцевої держадміністрації;

- попередньо письмово погоджує рішення про визначення пріоритетів та плани роботи Управління з головою місцевої держадміністрації, вживає вичерпних заходів для врегулювання розбіжностей;

- звітує перед Головою Держлісагентства, головою місцевої держадміністрації про виконання покладених на Управління завдань та планів роботи;

- забезпечує в установленому порядку дієву взаємодію з місцевою держадміністрацією;

- забезпечує надання місцевій держадміністрації інформації, необхідної для здійснення нею державного контролю;

- здійснює добір кадрів в Управління;

- організовує роботу з підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників;

- призначає на посади та звільняє з посад в порядку, передбаченому законодавством про державну службу, державних службовців Управління, присвоює їм ранги державних службовців, приймає рішення про їх заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності (крім своїх першого заступника та заступників);

- приймає на роботу і звільняє з роботи в порядку, передбаченому законодавством про працю, працівників Управління, приймає рішення щодо їх заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності;

- порушує перед Головою Держлісагентства питання щодо заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності свого першого заступника та заступників;

- підписує накази Управління;

- розподіляє обов'язки між першим заступником та заступниками начальника Управління;

- затверджує положення про структурні підрозділи, посадові інструкції державних службовців та працівників Управління;

- здійснює інші повноваження відповідно до законодавства.

Начальник Управління підзвітний та підконтрольний відповідно голові державної адміністрації з питань здійснення повноважень місцевих державних адміністрацій.

 

12. Для узгодженого вирішення питань, що належать до компетенції Управління, обговорення найважливіших напрямів його діяльності в Управлінні утворюється колегія.

Рішення колегії реалізуються шляхом прийняття наказу Управління.

Для розгляду наукових рекомендацій та проведення фахових консультацій з основних питань діяльності у територіальних органах можуть утворюватися інші постійні або тимчасові консультативні, дорадчі та інші допоміжні органи.

Рішення про утворення чи ліквідацію колегії, інших постійних або тимчасових консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів, їх кількісний та персональний склад, положення про них затверджуються начальником Управління.

 

13. Управління діє на підставі положення, що затверджується Головою Держлісагентства.

 

14. Управління утримується за рахунок коштів державного бюджету.

Структуру Управління затверджує Голова Держлісагентства за погодженням з Міністром захисту довкілля та природних ресурсів України.

Штатний розпис та кошторис Управління затверджує Голова Держлісагентства.

Чисельність працівників Управління затверджує Голова Держлісагентства в межах граничної чисельності працівників, визначеної Кабінетом Міністрів України для територіальних органів Держлісагентства.

 

15. Управління утворюються у порядку, передбаченому статтею 21 Закону України «Про центральні органи виконавчої влади».

 

16. Управління є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунки в органах Державної казначейської служби України, печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням.

 

НАКАЗ ДЕРЖЛІСАГЕНТСТВА УКРАЇНИ ВІД 12.11.2012р. №392 "Про затвердження Положення про Чернівецьке обласне управління лісового та мисливського господарства" (формат PDF)