Витяг із Лісового кодексу України (редакція 18.12.2017.)

Стаття 69. Спеціальний дозвіл на використання лісових ресурсів
Спеціальне використання лісових ресурсів на виділеній лісовій ділянці проводиться за спеціальним дозволом - лісорубний квиток або лісовий квиток, що видається безоплатно. {Частина перша статті 69 в редакції Закону № 1483-VI від 09.06.2009}
Спеціальний дозвіл на заготівлю деревини в порядку рубок головного користування видається органом виконавчої влади з питань лісового господарства Автономної Республіки Крим, центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері лісового господарства. {Частина друга статті 69 із змінами, внесеними згідно із Законом № 5456-VI від 16.10.2012}
Спеціальний дозвіл на інші види спеціального використання лісових ресурсів видається власниками лісів або постійними лісокористувачами.
На виділених лісових ділянках можуть використовуватися лише ті лісові ресурси і лише для цілей, що передбачені виданим спеціальним дозволом.
Спеціальний дозвіл видається власниками лісів або постійними лісокористувачами у встановленому порядку також на проведення інших рубок та робіт, пов'язаних і не пов'язаних із веденням лісового господарства.
Форми спеціальних дозволів і порядок їх видачі затверджуються Кабінетом Міністрів України.
Рішення про видачу або відмову у видачі спеціального дозволу на використання лісових ресурсів приймається протягом одного місяця з дня подання документів власником лісу або лісокористувачем. {Статтю 69 доповнено частиною сьомою згідно із Законом № 1483-VI від 09.06.2009}
Підставами для прийняття рішення про відмову у видачі спеціального дозволу є:
прийняття в установленому порядку рішення про зміну поділу лісів на категорії, в межах яких знаходяться лісові ділянки, виділені для спеціального використання лісових ресурсів, або про виділення особливо захисних лісових ділянок;
прийняття рішення про припинення діяльності лісокористувача;
невстановлення лімітів використання лісових ресурсів або їх перевищення;
недотримання встановленого порядку видачі спеціального дозволу на використання лісових ресурсів;
результати оцінки впливу на довкілля. {Частину восьму статті 69 доповнено абзацом шостим згідно із Законом № 2059-VIII від 23.05.2017} {Статтю 69 доповнено частиною восьмою згідно із Законом № 1483-VI від 09.06.2009}
Спеціальний дозвіл на використання лісових ресурсів анулюється в разі:
припинення права користування лісами з підстав, передбачених статтею 22 цього Кодексу;
припинення права використання лісових ресурсів з підстав, передбачених статтею 78 цього Кодексу. {Статтю 69 доповнено частиною дев'ятою згідно із Законом № 1483-VI від 09.06.2009}