ДОСТУП ДО ПУБЛІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ 9 травня 2011 р. набув чинності Закон України «Про доступ до публічної інформації»

На виконання цього закону Президент України підписав Укази «Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації» та «Про першочергові заходи щодо забезпечення доступу до публічної інформації в допоміжних органах, створених Президентом України». Ці Укази покликані забезпечити реалізацію конституційного права громадян вільно збирати, зберігати, використовувати і поширювати інформацію.
Відповідальний за організацію доступу до публічної інформації управління - перший заступник начальника.
Надання публічної інформації Чернівецьким обласним управлінням лісового та мисливського господарства здійснюється у відповідь на інформаційний запит.
Згідно з законом, публічною є відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі виконання суб’єктами владних повноважень своїх обов’язків, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні суб’єктів владних повноважень.
Запит від особи на отримання інформації складається у довільній формі. При цьому необхідно вказати:
1) ім'я та прізвище запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер телефону;
2) опис інформації, яку запитувач хотів би отримати (вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит)
3) підпис і дату.
Для оформлення інформаційного запиту:
усно: телефон (0372) 54-07-55
письмово: 58023. Чернівецька обл,. м.Чернівці, вул.Руська 203а, Чернівецьке обласне управління лісового та мисливського господарства, (на конверті вказувати "Запит на отримання публічної інформації")
Форми для подання інформаційного запиту у письмовому виді:
- Від фізичної особи; зразок
- Від юридичної особи; зразок
- Від об’єднань громадян; зразок
факсом: (0372) 54-07-55
електронною поштою: chief@cvoulmg.gov.ua